Friday 23 April 2010

govindashrita gokula brinda keerthana lyrics in telugu

పల్లవి
గోవిందాశ్రిత గోకులబృందా పావన జయజయ పరమానంద

చరణం1:
జగధభిరామ సహస్ర నామ సుగుణధామ సంస్కృత నామ
గగనశ్యామ ఘనరిపు భీమ అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ

చరణం2:
జననుత చరణా శరణ్యు శరణా దనుజ హరణ లలిత స్వరణా
అనఘ చరణాయుత భూభరణా దినకర సన్నిభ దివ్యాభరణా

చరణం3:
గరుడ తురంగా సారోత్తుంగా శరధి భంగా ఫణిశయనాంగా
కరుణాపాంగా కమలా సంగా వర శ్రీవేంకట గిరిపతి రంగా

Govindashrita Gokula Brinda Lyrics in English

pallavi 
govindashrita gokulabrundha pavana jayajaya paramananda

Charanam1:
jagadhabhirama sahasra naama sugunadhama samskruta naama
gaganashyaama ghanaripu bheema aganita raghuvanshanbudhi soma

Charanam2:
jananuta charana sharanayu sharana danuja harana lalita svarna
anagha charanayuta bhoobharana dinakara sannibha divyabharana

Charanam3:
garuda turamga sarottunga sardhi bhanga phanishayanamga
karunapamga kamala samga vara sreevenkata giripati ranga

6 comments:

Popular Posts