Saturday 5 June 2010

Chatrapathi Title Song Lyrics : Chatrapathi Telugu Movie

Movie : Chatrapathi - Prabas(2005)
Banner : Sri Venkateshwara Cine Chitra
Producer : Prasad BVN
Director : S S Rajamouli
Cast: Prabhas, Shreya
Music : Keeravani
Lyricist: Shiva Shakthi Datha
Singers : MM. Keeravani, Mathangi, Mangari
Song : Agni Skalana LyricsAgni Skalana Sandhaghdharipu Varga Pralya Radha Chatrapathi
Madhyamdhina Samudhyath Kirana Vidyuddhumani Khani Chatrapathi
Thajjem Thajjenu Thadhim Dhirana
Dhim Dhim Thakita Nata Chatrapathi
Urvii Valaya Sambhavyavara Swacchanda Gunadhi...||


Khumbhi Nikara Khumbhastha
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chatrapathi
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chatrapathi
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chatrapathi
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi...|| (2 times)


Dhig Dhig Vijaya Dhanka
Ninada Ghantarava Tusshhitha Chatrpathi
Sangha Svajana Vidrohi Gana Vidhwamsa Vratamati Chatrapathi
Aarthatrana Dhustadhyumna Kshaatra Spuurthi Dhidhiti,
Bheemakshmapathi,Shiksha Smruthi Sthapathi....||

No comments:

Post a Comment

Popular Posts