Friday 8 July 2011

Brahma Murari Song Lyrics from Sri Manjunatha

Movie : Sri Manjunatha (2001)
Music : Hamsalekha
Singers : Ramesh Chandra, Nanditha
Lyrics : Bhakta Rishi

Brahmamurari suraarchita lingam
nirmala bhaasita sobhita lingam
janmaja dukha vinaasaka lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Deva muni pravaraarchita lingam
kaama dahana karunaakara lingam
raavana darpa vinaasaka lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Sarva sugandha sulepita lingam
buddhi vivardana kaarana lingam
sidha suraasura vandita lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Kanaka mahamani bhushita lingam
phanipativeshtita sobhita lingam
dakshasu yagna vinaasana lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Kumkuma chandana lepita lingam
pankajadhaara susobhita lingam
sanchita paapa vinaasana lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Deva ganaarchita sevita lingam
bhaavairbhaktibhi revacha lingam
dinakara koti prabhaakara lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Ashta dalopariveshtita lingam
sarwa samudbhava kaarana lingam
ashta daridra vinaasana lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Sura guru sura vara pujita lingam
sura vana pushpa sadaarchita lingam
paramapadam paramaatmaka lingam
tatpranamaami sadaasiva lingam

Lingaastakamidam punyam
yah pathet siva sannidhou
sivaloka mavaapnoti sivena sahamodate

No comments:

Post a Comment

Popular Posts