Wednesday 28 June 2017

Gunna Gunna Mamidi Song Lyrics, Telugu Janapadalu

Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki
Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki
Jaldi Ga Nuv Raave Sandhya
Manamu Kalusukune Chotuki..
Roju Aadukune Aataki..

Gunna Gunna Mamidi
Pilaga Gunna Mamidi Thotaki
Gunna Gunna Mamidi
Pilaga Gunna Mamidi Thotaki
Raavalane Undi Baava
Manamu Kalusukune Chotuki..
Manamu Aadukune Aataki..

Are Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo
Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo

Atu Thatikaya Chettu Kindha Kaapulaata
Itu Eethakaaya Chettu Kindha Eedhulaata
Atu Thatikaya Chettu Kindha Kaapulaata
Itu Eethakaaya Chettu Kindha Eedhulaata
Chal Erra Mannu Gaddallo Edhurlaata
Are Munakkaya Chettu Kindha Muddhulaata
Chal Erra Mannu Gaddallo Edhurlaata
Are Munakkaya Chettu Kindha Muddhulaata

Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo
Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo

Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki
Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki

Atu Chemanthi Chettu Kindha Chenchulaata
Itu Gacchakaaya Chettu Kindha Kissulaata
Atu Chemanthi Chettu Kindha Chenchulaata
Itu Gacchakaaya Chettu Kindha Kissulaata
Sirimalle Chettu Kindha Sindhulaata
Chal Dhuppatlo Dhurinaka Dhunkulaata
Sirimalle Chettu Kindha Sindhulaata
Chal Dhuppatlo Dhurinaka Dhunkulaata

Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo
Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo

Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki
Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki

Atu Kottha Baaya Kirgandha Urukulaata
Itu Gumadakaya Chettu Kindha Bommalaata
Atu Kottha Baaya Kirgandha Urukulaata
Itu Gumadakaya Chettu Kindha Bommalaata
Are Pucchakaaya Chettu Kindha Kunukulata
Chal Kodi Koose Yela Dhaka Kummulaata
Pucchakaaya Chettu Kindha Kunukulata
Chal Kodi Koose Yela Dhaka Kummulaata

Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Are Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo
Hoy Jeedi Ginjalooooooooo
Jillatalooooooo
Arere Patthi Ginjalooooo
Pallaataloooooo

Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki
Gunna Gunna Mamidi
Pilla Gunna Mamidi Thotaki

No comments:

Post a Comment

Popular Posts